Sportief Leiderschap

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Sportief Leiderschap staat voor een geïntegreerd humanresourcesbeleid dat leidt tot een duurzame, ‘gegenderde’ aanpak van zowel instroom, doorstroom, opleiding als werkorganisatie.

Sportief Leiderschap is een zeer compleet concept. Het reikt een stappenplan, voorbeelden en producten aan die een onderneming kunnen helpen haar beleid en gewoontes te ‘genderen’. Het stappenplan is bewust algemeen gehouden. Elke onderneming moet zelf afwegen met welke stappen en producten ze zichzelf ‘gendert’.

In het hele project wordt rekening gehouden met de lage scholingsgraad van het personeel, de allochtone afkomst van één op vier werknemers en het feit dat de ‘decision makers’ hoofdzakelijk mannen zijn.

Werkwijze:

Met het project 'Sportief Leiderschap' heeft de sportwinkelketen Sports World zijn kijk op goed en duurzaam personeelsbeleid omgezet in een concreet beleidsplan en ondersteunende, praktische tools.

Sportief Leiderschap wil de maatschappelijke integratie van kansengroepen vergemakkelijken en ervoor zorgen dat ook zij over doorgroeimogelijkheden beschikken. Die doelstelling past prima in het maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar Sports World zich achter schaart.

Het Stamboom Model is een humanresourcesontwikkelingsmodel, dat de opleidingsbehoeften van ‘verkopers/verkoopsters’ en ‘leidinggevenden’ inventariseert en structureert.  Het is afgestemd op de visie en het bussinessplan van Sports World.

Dit model vertrekt vanuit minimale basiscompetenties en speelt in op natuurlijke hulp- en leerbronnen van het individu. Het wijst de Sports World-medewerkers tijdens de instroom en doorstroom op hun kwaliteiten. Op die manier worden zij gestimuleerd en worden hun basisvermogens aangesproken.

Sports World vindt het belangrijk dat werk en privé harmonieus samengaan en heeft zijn organisatie daaraan aangepast. Variabele uurroosters worden tijdelijk (zolang mogelijk) vervangen door vaste. Bij de opstelling wordt rekening gehouden met de gezinssituatie.

Het uiteindelijke doel van zo'n personeelsbeleid is een langdurige tewerkstelling voor alle medewerkers, en in het bijzonder voor degenen uit kansengroepen.

Product(en):

Het product omvat een stappenplan (op papier) en bijhorende tools en opleidingen. Opgebouwd uit een voorbereidende analyse en negen (groei)fases helpt het een onderneming of organisatie om haar HR-beleid en interne gewoontes te herzien.

- Het stappenplan, bestaande uit...

- Opleidingen


- Planning Tool
> Presentation Vlerick


Alle producten kunnen geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

Sports World is een sportwinkelketen.

Link naar een website met informatie over het product/project:

Dit project heeft geen website.
Alle informatie erover kan gevraagd worden via reception@sports-world.be.