DELTA

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Het project is gericht op het wegwerken van hindernissen die allochtonen beletten de stap naar het hoger onderwijs te zetten.

Dit willen we doen door:

 • het bereiken van allochtonen; vooral vrouwen.
 • het bereiken van volwassen vrouwen die in de sociale sector werkzaam zijn zonder diploma.
 • het erkennen van elders verworven competenties.
 • duidelijker beeldvorming.
 • doorstroomproblemen weg te werken voor allochtonen en vrouwen die een gezin, arbeid en studie moeten combineren.
 • allochtonen te leren plannen, want de meesten hebben problemen met hun tijdbeleid.
 • de didactische leerstijlproblemen aan te pakken.
 • kansen te bieden op de arbeidsmarkt om zo de hoge werkloosheid van vrouwen en allochtonen aan te pakken.
 • de verloningsproblematiek aan te pakken. Heel wat vrouwen werken in de sociale sector zonder daarvoor het vereiste diploma te hebben. Dat maakt dat ze minder betaald worden.

Het project heeft tot doel een specifieke begeleidingsmethodologie te ontwikkelen die in DELTA een genderneutrale studievoortgang moet mogelijk maken en optimaliseren.

Werkwijze:

DELTA laat toe studeren en werken te combineren.

De opleiding wordt gespreid over vijf jaar. De studenten komen één dag per week naar de hogeschool voor seminaries en een practicum, en worden ook verondersteld zestien uur per week vrij te maken voor zelfstudie. In de opleiding ligt het accent dus op begeleide zelfstudie. De studenten worden individueel begeleid door een coach. De opleiding is sterk persoonsvormend en praktijkgericht.

De deelnemersgroep is daardoor zeer verscheiden: allochtonen, vrouwen, werklozen, mensen die in de sociale sector werken, …

Vanaf het begin van het project konden we twee belangrijke groepen onderscheiden. Ten eerste: volwassenen die (betaald of vrijwillig) in de sociale sector actief zijn, maar het diploma van maatschappelijk assistent niet hebben. Ten tweede: personen uit kansengroepen. Zoals daar zijn: allochtonen, werklozen, laaggeschoolden, herintredende vrouwen, mensen die hun studies vroegtijdig afbraken.

We kiezen voor een combinatie van leren  en werken. We verwachten van de studenten dat ze –terwijl ze de opleiding volgen- praktijkervaring opdoen in het sociaal werk (betaald werk, vrijwilligerswerk, stage, …).

Een ander kenmerkend element van de opleiding is het ondersteunende onderwijsmodel. De persoonlijke coach die iedere student toegewezen krijgt, speelt een cruciale rol in deze ondersteuning. De coach begeleidt de student bij het overwinnen van belemmeringen bij de studievoortgang.  We denken hier aan praktische aspecten van kinderopvang, woonsituatie, stress, combinatie van gezin, job en studies, …

Eveneens met het oog op het ondersteunende onderwijsmodel wordt extra aandacht besteed aan de intake en keuzebegeleiding. Op basis van een aantal proeven en een gesprek wordt naar de aanwezige motivatie en vaardigheden gepeild en een advies geformuleerd.

Wat is de meerwaarde?

Voor de studenten:

 • een unieke kans op een bachelordiploma
 • een opleiding op maat, verzilveren van EVC’s
 • combinatie werk-gezin-studie

Voor het werkveld:

 • gediplomeerde rolmodellen voor kansengroepen
 • werknemers met levenservaring én een diploma
 • gelijk loon voor gelijk werk     

Product(en):

  1. Een deeltijdse bacheloropleiding die leidt tot het volwaardige diploma ‘Maatschappelijk Assistent’ met accenten die aangepast zijn aan het doelpubliek:
  • 5 blokken van 150 uur stage, flexibel te presteren in het derde, vierde en vijfde jaar
  • mogelijke vrijstelling op basis van EVC’s
  • begeleide zelfstudie
  • coaching
  • geïndividualiseerde ondersteuning
  • intake- en keuzebegeleiding
  1. Een cd-rom met gendergerelateerde onderwerpen en instrumenten die bruikbaar zijn voor andere hogescholen.

  Sensibiliseringsmateriaal:

  Folders, affiches en een PowerPointpresentatie.

  Omschrijving uitvoerders:

  Arteveldehogeschool
  Opleiding Sociaal Werk
  Sint-Annaplein 31
  9000 Gent

  Link naar een website met informatie over het product/project:

  www.arteveldhs.be