GenBaSec

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

GenBaSec wil dat er, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, meer aandacht besteed wordt aan gender. Door scholen te ondersteunen bij het werken aan een genderbeleid, materialen te ontwikkelen om het thema op school te introduceren, het belang te benadrukken van het werken met een gendercoach of -team en het aanbieden van strategieën voor een genderbewust schoolbeleid, streeft dit project zijn doel na.

Werkwijze:

GenBaSec wil via spel iedereen op school laten ontdekken hoe en in welke mate gender meespeelt in het dagelijkse schoolleven.

In een handboek voor gendercoaching op school wordt dieper ingegaan op het thema gender en de verschillende gebieden waarop het ingrijpt op school. Dat handboek omvat een strategie om met collega’s rond dit thema aan de slag te gaan, een aantal aspecten van gendercoaching en bijpassend materiaal.

Product(en):

Het laatste product kan geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

De Dienst Beroepsopleiding (DBO) van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming houdt zich bezig met beroepsopleidingen in de breedst mogelijke context.

Link naar een website met informatie over het product/project:

Onderwijs Vlaanderen - Handboek voor gendercoaching op school