PAK: Project Anders Kiezen

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

PAK wil jongeren, jongens in het bijzonder, sensibiliseren en informeren over opleidingen binnen het studiegebied personenzorg en over een aantal beroepen, waartoe deze opleidingen leiden.

Verpleegkundige/verzorgende wordt nog altijd als een eerder vrouwelijk beroep aanzien, waardoor weinig mannen zich aanbieden in de zorgsector. Nochtans is verpleegkundige/verzorgende een knelpuntberoep.

Werkwijze:

Voor PAK werd veel materiaal ontwikkeld. Enerzijds is er materiaal voorhanden dat rechtstreeks op jongeren gericht is. Hierbij denken we aan een website, een video, een quiz en een affiche. Anderzijds zijn er ook materialen ter beschikking voor volwassenen, die jongeren ondersteunen en beïnvloeden bij hun beroepskeuze. Een folder, een cd-rom met een lessenpakket en een handleiding met materiaal voor verschillende doelgroepen rekenen we daartoe.

Product(en):

  • Lespakket
  • Quiz 'Pak-Man'
  • Video 'Waar w8cht je op?'

Het laatste product kan geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

De Dienst Beroepsopleiding (DBO) van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming houdt zich bezig met beroepsopleidingen in de breedst mogelijke zin.

PAK werd verwezenlijkt in samenwerking met een aantal scholen.

Link naar een website met informatie over het product/project:

De website van dit project kan niet meer geraadpleegd worden.