Mannen en kinderopvang

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Dit project wil mannen motiveren om in de kinderopvangsector te gaan werken.

Werkwijze:

Mannen voor Kinderopvang bestond uit een campagne in samenwerking met de VDAB en Kind en Gezin. De campagne werd gelanceerd door de toenmalige ministers van Gelijke Kansen en Werk, Mieke Vogels en Renaat Landuyt, en was gebaseerd op een onderzoek naar het profiel van mannen die in de kinderopvangsector werken.

Product(en):

Peeters, J. (2002). Mannen in de kinderopvang: noodzakelijke rolmodellen voor jonge vaders. In: HIG, Vaders in soorten. Tielt: Lannoo.

Peeters, J. (2003a). Men in Childcare: An Action-research in Flanders. In: International Journal of Equality and Innovation in Early Childhood, I (1), p. 72-83.

Peeters, J. (2005d). Promoting Diversity and Equality in Early Childhood Care and Education - Men in Childcare. In: Questions of Quality, p. 152-162. Dublin: CECDE.

Peeters, J. (2007a). Including Men in Early Childhood Education: Insights from the European Experience. In: New Zealand Research in Early Childhood Education. Vol. 1O, p. 15-24.

Omschrijving uitvoerders:

VBJK is een expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang.

Link naar een website met informatie over het product/project:

VBJK – project Mannen voor Kinderopvang