Sociaal flexibele arbeidsorganisatie

Sommige werkgevers zeggen een ‘gezinsvriendelijk beleid’ te voeren, maar in de praktijk is zo’n beleid niet altijd flexibel genoeg. Elke werknemer heeft een andere thuissituatie, dus is er nood aan voldoende alternatieven.

Flexibele opties op het werk zijn mogelijk. Het zijn arbeidsovereenkomsten, die werknemers en werkgevers/managers  de kans geven om op afspraken gebaseerde arbeidsakkoorden te sluiten en zo aan de noden van beide partijen te voldoen.