Omgaan met stereotypen

Het is geen geheim. Stereotypen zijn drempels. Het stereotiep denken van werknemers bijvoorbeeld, over wat bepaalde beroepen inhouden. En het stereotiep denken van werkgevers, over wat werknemers aankunnen.

Maar je kan ermee leren omgaan. Je bewust zijn van deze drempels, is al een eerste stap in de goede richting.