Van sociale isolatie naar sociale participatie

Wat houdt mensen tegen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt? Hoe haal je toekomstige werknemers uit hun isolement?

Volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk aangepakt: zelfvertrouwen kweken, je omgeving betrekken en zo meer ruimte creëren voor werk.