Hoe laaggeschoolde en allochtone vrouwen beter begeleiden?

Niet iedereen vindt makkelijk de weg naar kinderopvang. Vooral voor laaggeschoolde en allochtone vrouwen gaat deze vlieger op. Met als gevolg: ze volgen minder vaak opleidingen en ze zijn vaker werkloos. Naast de moeder zelf moet ook haar omgeving overtuigd worden van het belang van opleiding en tewerkstelling. Hier vind je een aantal projecten die rond deze kwesties gewerkt hebben.