Doorbreken van het glazen plafond

Vrouwen op de Vlaamse arbeidsmarkt zijn steeds vaker hoger opgeleid, maar staan nog altijd niet op gelijke voet met hun mannelijke collega’s. Hun verhoogde scholingsgraad wordt niet weerspiegeld in een verhoogde representatie in hogere posities op de arbeidsmarkt. De projecten hieronder wilden daar iets aan doen.