Sensibiliseren rond studiekeuzes en opleidingen

Jongeren en hun ouders weten vaak niet wat bepaalde beroepen en opleidingen precies om het lijf hebben. Stereotiepe beelden overheersen nog steeds.

Hoe brengen we informatie over studierichtingen en beroepen het beste over? Hoe kunnen we jongeren helpen bij het maken van de juiste keuzes? Hoe zorgen we ervoor dat ze een job te pakken krijgen die hen ligt? De projecten hieronder geven je daar meer informatie over.