Genderneutraal lesmateriaal

Recent onderzoek wijst uit dat heel wat lesmateriaal clichés bevestigt. Sommige handboeken zijn gedateerd. Maar ook nieuwe boeken geven soms (onbewust) een zeer stereotiep beeld van de maatschappij.

Onder dit hoofdstuk vind je projecten rond het genderneutraal maken van schoolboeken.