Middelbaar en hoger onderwijs

Eerder dan aparte lessen of activiteiten te voorzien, is het nuttiger om het curriculum en het lesmateriaal genderneutraal te maken. Acties die geïntegreerd worden in jaarplannen, bereik(t)en in het secundair onderwijs veel meer dan eenmalige activiteiten.

In het hoger onderwijs werkte men aan een project dat hindernissen, die (vooral vrouwelijke) allochtonen beletten de stap naar het hoger onderwijs te zetten, wil wegwerken.