Prise

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstellingen:

Op macroniveau beoogt Prise het vrouwelijk ondernemerschap in het arrondissement Mechelen kwalitatief en kwantitatief te verhogen. Het project fungeert hierbij als een pilotcase voor andere Kamers van Koophandel in Vlaanderen.

Via sensibiliseringsacties wordt de beeldvorming omtrent vrouwelijk ondernemerschap verbeterd waardoor finaal een vrouwvriendelijke ondernemerscultuur tot stand wordt gebracht. Additioneel hiermee wordt kennis over vrouwelijk ondernemerschap ontwikkeld.

Op microniveau wil Prise een brede waaier van ondersteunende dienstverlening ontwikkelen, gebaseerd op een behoeftedetectie. Deze detectie wordt verricht binnen het netwerk van de Kamer van Koophandel, via overleg met reeds bestaande organisaties voor vrouwelijke ondernemers en via wetenschappelijke instellingen (bv. Centrum voor Vrouwenstudies – Universiteit Antwerpen).

Werkwijze:

Via allerlei netwerken werd het vrouwelijk ondernemen gepromoot. Er werden bijvoorbeeld een aantal focusgroepen georganiseerd. Ook werd er een award uitgereikt voor de vrouwvriendelijke onderneming.

Product(en):

  • Witboek

Omschrijving uitvoerders:

Voka - Kamer van Koophandel, arrondissement Mechelen

Link naar een website met informatie over het product/project:

De website van het project kan niet meer geraadpleegd worden.