Ecce Ama

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

De hoofddoelstelling van Ecce Ama was een innovatief, kwaliteitsvol instrument ontwikkelen om kansengroepen op te leiden voor een job in de kinderopvang.

Om dit te bewerkstelligen, zijn innovatieve, kwaliteitsvolle instrumenten ontwikkeld om vormingswerkers, opleidingsverstrekkers, verantwoordelijken en begeleiders kinderopvang voor te bereiden op het werken met kansengroepen (zowel doelgroepmedewerkers als maatschappelijk kwetsbare gezinnen die moeilijk toegang hebben tot kinderopvang).

Bijzondere aandacht ging naar thema’s zoals de toeleiding en de betrokkenheid van mannen in de sector, de kwaliteit van de tewerkstelling in de kinderopvang en een kwaliteitsvolle kinderopvang die toegankelijk is voor alle ouders en kinderen.

Werkwijze:

De promotor heeft in samenwerking met verschillende Europese partners verschillende instrumenten uitgewerkt om te komen tot betere opleidingen voor onthaalouders en mensen die met kinderopvang bezig zijn.

Omschrijving uitvoerders:

VBJK is een expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang.

Link naar een website met informatie over het product/project:

VBJK - Ecce Ama