180

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

'180' is een project dat kadert binnen zwaartepunt 5, doelstelling 3.

De hoofddoelstellingen zijn:
- het sensibiliseren, motiveren en activeren van langdurig werkzoekenden.
- het sensibiliseren van intermediairs in het veld.

Het project vertrekt van een zelfhulpboek voor vaak geïsoleerde, langdurig werklozen. Het boek begeleidt mensen op hun weg naar meer zelfvertrouwen, een nieuwe opleiding en uiteindelijk een nieuwe job...
Om het zelfhulpboek te promoten werd een minisoap geschreven. De tv-serie was eerst op regionale zenders te zien. Nadien ook op een nationale zender.
In de tv-serie gebruikt het hoofdpersonage het zelfhulpboek. Gina is een langdurig werkloze, alleenstaande moeder. In de eerste aflevering heeft zij het boek net uit, en is ze klaar om haar leven een draai van 180 graden te geven. Ze is klaar voor een opleiding...
Elke aflevering eindigt met een tag-on die de kijkers aanspreekt: ‘Wil jij je leven ook een draai van 180° geven, net als Gina? Haal dan het gratis zelfhulpboek in je gemeentehuis of in de Werkwinkel in je buurt.”

Werkwijze:

We werken met een zeer complexe materie en een moeilijk toegankelijke doelgroep, vaak kansarm maar vooral informatie-arm. Mensen die misschien wel verandering willen, maar niet zouden weten hoe, of die zich zelfs het bestaan van kansen niet realiseren. Indien we hen zouden overladen met informatie over begeleidingstrajecten en opleidingsmogelijkheden zal de informatie onze doelgroep zeker NIET bereiken.

→ we moeten letterlijk binnendringen in hun woonkamer en leefwereld

Uit cijfers blijkt dat onze doelgroep heavy consumers zijn van passieve media, met name televisie. Naast kans- en informatie-schaarste kampen zij ook vaak met mobiliteitsproblemen, waardoor hun leefwereld zich voornamelijk op lokaal vlak afspeelt. Bovendien zijn de bestaande acties en responsmogelijkheden inzake opleiding en werk ook zeer lokaal gebonden.

→ regionale televisie is het optimale medium om onze doelgroep te bereiken én in te spelen op onze doelstellingen

Pas wanneer we zijn binnengedrongen in hun woonkamer, kunnen we een leefwereld creëren waarin onze doelgroep zich herkent. Enkel wanneer deze herkenning is ingetreden kunnen we bijkomende communicatie toevoegen zonder hen het gevoel te geven informatie op te leggen.

→ we moeten hen op omzichtige wijze verleiden om op het laatste moment een call to action in te lassen

Product(en):

Het zelfhulpboek ‘180’:
- COVER
- INHOUD

De opleidingswijzer '180':
- COVER
- INHOUD

De minisoap ‘180’:
- Tag-on na elke aflevering
- Flyers
- Pavés
- Posters
- Radiospots
- Trailers
- Goody bag

De intermediairendag

De website www.180.be (niet meer raadpleegbaar)

Omschrijving uitvoerders:

DUBOISmeetsFUGGER is een communicatiebureau in Antwerpen.

Eventuele link naar een website met informatie over het product/project:

De website van dit project kan niet meer geraadpleegd worden.