OriënTO

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

OriënTO is een didactisch pakket, waarmee technologieleraren leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs kunnen stimuleren een gendergevoelige studiekeuze te maken.

Aan de hand van concrete leerervaringen ontdekken leerlingen hun interesses en talenten. Zelfconceptverheldering, horizonverruiming en stereotiepe socialiseringsprocessen komen hierbij aan bod.

Werkwijze:

Het project speelde in op het geconstateerde gebrek aan materiaal van leerkrachten om in te spelen op de eindtermen rond beroepskeuze. De producten zijn ontwikkeld als concrete werkinstrumenten voor leerkrachten in de eerste graad van het secundair onderwijs. Om deze instrumenten te maken is er nauw samengewerkt met leerkrachten.

Omschrijving uitvoerders:

OriënTO werd gerealiseerd door de vakgroep technologische opvoeding binnen de opleiding bachelor in het secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool.

Link naar een website met informatie over het product/project:

Het project kan niet meer op de website geraadpleegd worden.