Helden van elke dag

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Het Beroepenhuis is een educatief centrum voor jongeren van 11 tot 14 jaar, hun leerkrachten en ouders. Aan de hand van een interactieve tentoonstelling en beroepenateliers maak je er op een speelse manier kennis met een brede waaier aan, vooral technische, beroepen. Elk beroep wordt op een gendergevoelige wijze benaderd.

Om de leerlingen te helpen bij het maken van schoolloopbaankeuzes, kunnen leerkrachten uit de derde graad van het basisonderwijs een beroep doen op het lessenpakket ‘Helden van elke dag’.

Werkwijze:

In het Beroepenhuis kan je met je leerlingen een interactieve tentoonstelling bezoeken. Ook kan je ze verschillende beroepenateliers laten volgen.

Het didactisch pakket ‘Helden van elke dag’ gaat vooral op zoek naar de talenten van leerlingen. Het bevat een WO-thema rond werk, een toekomstspel voor de hele klas en een reeks checklists in verband met gendergevoeligheid in het onderwijs. Het pakket kadert prima in de eindtermen van de derde graad van het basisonderwijs. Het levert immers info over studiekeuze, beroepen en de sterke en zwakke punten van de leerling, structureert deze info in een toekomstparcours en richt zich op attitudevorming.

Product(en):

Op de website www.beroepenthuisindeklas.be vind je onder meer:

Omschrijving uitvoerders:

Het Beroepenhuis is een educatief centrum dat klassen uit de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs ontvangt. Zij worden er op een leuke en interactieve manier in contact gebracht met de wereld van arbeid en beroep.

De Arteveldehogeschool heeft ruim 8000 studenten in 22 opleidingen en is actief in allerlei onderzoeksprojecten. Er is een nauwe samenwerking in de associatie Universiteit Gent en met andere onderzoeks- en kenniscentra.

Link naar een website met informatie over het product/project:

www.beroepenhuis.be