Expose

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Als je het m/v-onevenwicht in het werkveld wil wijzigen, moet je mensen al op jonge leeftijd sensibiliseren (zie Prise-project). Uit die overtuiging groeide het Expose-project.

Expose wil...

 • de creativiteit & ondernemingszin van 12-jarigen aanwakkeren;
 • meisjes en jongens duidelijk maken dat…
                 mannen en vrouwen elkaar aanvullen
                 een samenwerking tussen mannen en vrouwen tot de beste resultaten leidt
                 alle beroepen openstaan voor vrouwen én mannen;
 • meisjes én jongens ervan overtuigen dat ook meisjes uitstekende leiders zijn.

Dit project is bewust op een ludieke, niet-schoolse manier aangepakt. Via het theaterstuk Sossissi Pepperoni wordt de boodschap overgebracht. Na de voorstelling volgt een nabespreking over het m/v-thema, zodat de boodschap goed kan doordringen. Nadien kan je als leerkracht het onderwerp de rest van het schooljaar onder de aandacht houden.

Naast het theaterstuk ontwikkelde Expose de Tattoe-ondernemersklas.
De ondernemersklas voegde aan hogervermelde doelstellingen nog twee doelen toe:

 • technologie spelenderwijs integreren in het leven van jonge kinderen,
  zodat hun belangstelling ervoor opgewekt wordt;
 • meisjes en jongens hun talenten laten ontdekken,
  zodat zij zelf keuzes kunnen maken voor hun toekomst.

Werkwijze:

  • Sensibilisering via de Expose-folder.

  • Theatervoorstelling in scholen of theaterzalen,
   voor leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar basisonderwijs.
   > Daaraan is een grondige nabespreking gekoppeld,
      opgebouwd rond ‘de vier D’s’: Dromen, Durven, Doen en Doorzetten.
      Tot slot worden in klasverband evaluatieformulieren ingevuld
      en krijgt de leerkracht nog extra info mee.

  • Sensibilisering van het bedrijfsleven,
   om de kloof tussen onderwijs en onderneming te verkleinen.

  • Tweedaagse Tattoe-ondernemersklas,
   waarvoor werd samengewerkt met het bedrijfsleven en het hoger onderwijs.

   

  Omschrijving uitvoerders:

  Voka vertegenwoordigt de werkgevers. Zij hebben dus er alle belang bij om jongeren degelijk voor te bereiden op hun toekomstige werkcarrière.

  Link naar een website met informatie over het product/project:

  De websites kunnen niet meer geraadpleegd worden.