PAK&GO: Project Anders Kiezen & Grafische Opleidingen

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Binnen de grafische sector en de papier- en houtverwerkende nijverheid worden jaarlijks heel wat vacatures niet ingevuld. PAK&GO wil de misvattingen die over deze sectoren bestaan wegwerken aan de hand van sensibiliserings- en informatiecampagnes.

Werkwijze:

Om jongeren spelenderwijs te laten kennismaken met beroepen in de grafische sector en de papier- en houtverwerkende nijverheid, heeft PAK&GO degelijk materiaal ontwikkeld. De ontwikkelde materialen werden ter beschikking gesteld van scholen die een opendeurdag organiseerden en van secundaire scholen met een opleiding grafische technieken, die leerlingen uit het basisonderwijs op bezoek krijgen.

Producten:


Het beroepenspel kan geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

De Dienst Beroepsopleiding (DBO) van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming houdt zich bezig met beroepsopleidingen in de breedst mogelijke zin.

Voor PAK&GO werd samengewerkt met de werkgeversorganisaties Febelgra en Fetra.

Link naar een website met informatie over het product/project:

Onderwijs Vlaanderen – project PAK&GO
DBO – project PAK&GO