DELTA

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Het project is gericht op het wegwerken van hindernissen die allochtonen beletten de stap naar het hoger onderwijs te zetten.

Dit willen we doen door:

 • het bereiken van allochtonen; vooral vrouwen.
 • het bereiken van volwassen vrouwen die in de sociale sector werkzaam zijn zonder diploma.
 • het erkennen van elders verworven competenties.
 • duidelijker beeldvorming.
 • doorstroomproblemen weg te werken voor allochtonen en vrouwen die een gezin, arbeid en studie moeten combineren.
 • allochtonen te leren plannen, want de meesten hebben problemen met hun tijdbeleid.
 • de didactische leerstijlproblemen aan te pakken.
 • kansen te bieden op de arbeidsmarkt om zo de hoge werkloosheid van vrouwen en allochtonen aan te pakken.
 • de verloningsproblematiek aan te pakken. Heel wat vrouwen werken in de sociale sector zonder daarvoor het vereiste diploma te hebben. Dat maakt dat ze minder betaald worden.

Het project heeft tot doel een specifieke begeleidingsmethodologie te ontwikkelen die in DELTA een genderneutrale studievoortgang moet mogelijk maken en optimaliseren.

Werkwijze:

DELTA laat toe studeren en werken te combineren.

De opleiding wordt gespreid over vijf jaar. De studenten komen één dag per week naar de hogeschool voor seminaries en een practicum en maken zestien uur per week vrij voor zelfstudie. Het accent ligt dus op begeleide zelfstudie. De studenten worden individueel begeleid door een coach.

De opleiding is sterk persoonsvormend en praktijkgericht. De deelnemersgroep is daardoor zeer verscheiden: allochtonen, vrouwen, werklozen, mensen die in de sociale sector werken,...

Vanaf het begin van DELTA konden we twee belangrijke groepen onderscheiden. Ten eerste volwassenen die (betaald of vrijwillig) in de sociale sector actief zijn, maar het diploma van maatschappelijk assistent niet hebben. Ten tweede personen uit kansengroepen (allochtonen, werklozen, laaggeschoolden, herintredende vrouwen, mensen die hun studies vroegtijdig afbraken,...).

Aan de intake en keuzebegeleiding wordt extra aandacht besteed. Op basis van een aantal proeven en een gesprek wordt naar de aanwezige motivatie en vaardigheden gepeild en een advies geformuleerd.

We verwachten van de studenten dat ze –terwijl ze de opleiding volgen- praktijkervaring opdoen in het sociaal werk (betaald werk, vrijwilligerswerk, stage,...). Een ander kenmerkend element van de opleiding is het ondersteunende onderwijsmodel. De persoonlijke coach speelt een cruciale ondersteuningsrol. De coach begeleidt de student bij het overwinnen van belemmeringen bij de studievoortgang (kinderopvang, woonsituatie, stress, combinatie van gezin, job en studies,...).

De studenten krijgen op deze manier een unieke kans om een bachelordiploma te behalen via een opleiding op maat. Bovendien kunnen ze EVC’s verzilveren en krijgen ze hulp om de combinatie werk-gezin-studie te kunnen maken.

Ook het werkveld is daarbij gebaat. Ze krijgen gediplomeerde rolmodellen voor kansengroepen over de vloer. DELTA levert werknemers af met levenservaring én een diploma.

Product(en):

  1. Een deeltijdse bacheloropleiding die leidt tot het volwaardige diploma ‘Maatschappelijk Assistent’ met accenten die aangepast zijn aan het doelpubliek:
  • 5 blokken van 150 uur stage, flexibel te presteren in het derde, vierde en vijfde jaar
  • mogelijke vrijstelling op basis van EVC’s
  • begeleide zelfstudie
  • coaching
  • geïndividualiseerde ondersteuning
  • intake- en keuzebegeleiding

  Omschrijving uitvoerders:

  Arteveldehogeschool, Opleiding Sociaal Werk

  Link naar een website met informatie over het product/project:

  De website van dit project kan niet meer geraadpleegd worden.