ENTRANCE: vrouwen in de bouw

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

ENTRANCE is gericht op gendermainstreaming in de bouwsector.

Slechts weinig vrouwen werken in de bouw. Daarom wil de Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde een instroom van vrouwelijke werknemers verhogen en de uitstroom ervan beperken.

Werkwijze:

Om het proces van gendermainstreaming te kunnen versnellen, gaat ENTRANCE ingrijpen in de bedrijfscultuur van de bouwonderneming. Op deze manier vult het reeds bestaande initiatieven in de bouwsector aan. Een gendermainstreamingproject is erg welkom in de bouw, omdat deze sector een zeer groot aantal kleine kmo’s telt. Voor kleine bedrijven is het moeilijk om aandacht te schenken aan gendermainstreaming.

Aan de hand van vijf pilootprojecten heeft ENTRANCE enerzijds breed inzetbare genderinstrumenten en anderzijds een competentiecentrum ontwikkeld. De ontwikkelde instrumenten en aanwezige knowhow worden ter beschikking gesteld van de bouwsector.

Product(en):

  • Witboek Vrouwen in de bouw. Drempels en oplossingen voor de instroom en het behoud van vrouwen in bouwbedrijven.

  • De sollicitatiescan helpt bouwbedrijven bij het optimaliseren van hun wervings- en selectiebeleid. (zie Confederatie Bouw - ENTRANCE)

  • De bedrijfsscan behandelt de andere aspecten van bedrijfsvoering. Er worden verscheidene praktische tips aangereikt, waaruit bouwbedrijven degenen, die voor hen nuttig zijn, kunnen selecteren. Aan de hand daarvan kunnen ze hun persoonlijke actieplan samenstellen. (zie Confederatie Bouw - ENTRANCE)

  • Competentiecentrum: de expertise in de man-vrouwproblematiek binnen bouwondernemingen blijft ter beschikking van de bouwbedrijven bij de Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde.

Het witboek kan geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

De Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde bekommert zich al bijna 60 jaar om alles wat reilt en zeilt in en rond de bouwsector van de regio Gent-Eeklo en Dendermonde.

Link naar een website met informatie over het project/product:

Confederatie Bouw - ENTRANCE