Werkbaar Werk

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Werkbaar Werk is gericht op de ontwikkeling van een sociale, flexibele arbeidsmethodiek vanuit een genderperspectief. Het is de bedoeling om langdurig werkzoekende vrouwen, die zich in een kwetsbare positie bevinden, kwalitatief en duurzaam werk te geven op buurtniveau. Deze specifieke arbeidsorganisatie moet die vrouwen toelaten om gezin en arbeid te combineren.

Naast deze hoofddoelstelling wil het project deze specifieke arbeidsvorm ook actief aanreiken aan andere, in ontwikkeling zijnde buurtdiensten én onderzoeken of een dergelijk model overdraagbaar is naar ruimere sectoren.

Werkwijze:

In het kader van Werkbaar Werk neemt vzw ISIS veertig nieuwe doelgroepwerknemers in dienst. Zowel werknemers als trajectbegeleiders worden zorgvuldig opgevolgd en begeleid. Met behulp van een aantal evaluatiefasen en daaropvolgende testperiodes wordt de methodiek verfijnd.

Aan de hand van een informatiepakket informeert ISIS de lokale en sectorale actoren over de meerwaarde van sociale flexibiliteit binnen een organisatie. Langs deze weg stelt ISIS ook het concrete aanbod aan vorming en training voor dat ter beschikking wordt gesteld aan geïnteresseerde externe actoren.

Een structurele samenwerking met vier relevante partners uit de sector leidt tot een evaluatie van de methodiek en van de overdraagbaarheid. Dit resulteert onder andere in een checklist, een instrument dat geïnteresseerden leert hoe zij de sociale, flexibele methodiek concreet kunnen toepassen in hun bedrijf.

Product(en):

  • Stage- en opleidingsprogramma: een ‘pakket op maat’ voor externe actoren die interesse hebben in de sociaal flexibele arbeidsmethodiek van vzw ISIS.

  • Conclusierapport: met de concrete resultaten van de methodiekverfijning en een draaiboek voor de uitbouw van een sociaal flexibele arbeidsorganisatie. Inclusief een checklist, een instrument dat geïnteresseerden leert hoe zij de sociaal flexibele methodiek concreet kunnen toepassen binnen hun bedrijf. Het conclusierapport is gericht op zowel in ontwikkeling zijnde buurtdiensten als op klassieke bedrijven en organisaties.

Omschrijving uitvoerders:

vzw ISIS, opgericht in 1996, is een buurt- en nabijheidsdienst die in aanvullende thuishulp voorziet. Hun doelstelling is zinvolle, duurzame tewerkstelling creëren om tegemoet te komen aan nieuwe en onvervulde welzijnsbehoeften in onze samenleving. Hun actiedomein beslaat de provincie Limburg en de regio Aarschot-Tienen-Leuven.

Link naar een website met informatie over het product/project:

De website van het project kan niet meer geraadpleegd worden.