Wellness@Work

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Wellness@Work werkt rond een geïntegreerd gender- en leeftijdsbewust personeelsbeleid bij kmo's, dat zowel afgestemd is op de noden en behoeften van de medewerkers als op de bedrijfsstrategie.

Om de motivatie en betrokkenheid van (oudere)(vrouwelijke) werknemers te vergroten, gaat Wellness@Work op zoek naar nieuwe vormen van flexibele arbeidsorganisatie en comfortdiensten. Op een positieve manier ingrijpen in de organisatie- en bedrijfscultuur is het hoofddoel!

Werkwijze:

Met veertien bedrijven uit verschillende sectoren en van verschillende grootte ging dit project van start. Zij vormden het Lerend Netwerk van Wellness@Work.

Deze groep volgde elf sessies rond HR-thema’s, met bijzondere aandacht voor gender- en leeftijdsbewust HR-management:

  • strategisch kader van gender- en leeftijdsbewust HR-management;
  • opstellen van m/v-vacatures;
  • strategisch loonbeleid, afgestemd op de levensloop van medewerkers en de bedrijfsstrategie;
  • juridisch kader van flexibele arbeidsorganisatie;
  • flexibele arbeidsorganisatie vanuit de praktijk met Daikin Europe;
  • kinderopvang;
  • fit en gezond op het werk;
  • het Generatiepact en subsidiekanalen (Ervaringsfonds, Diversiteitsactieplannen, Social Act, Investors in People).

De expertise van de trainers, het uitwisselen van ervaringen en de groepsdynamiek stonden hierbij centraal.

Daarnaast ontwikkelde Wellness@Work 'GPS Werken met de Glimlach', een tool voor motivatie en werknemerstevredenheid. Aan de hand van deze interactieve brainstormmethodiek worden in drie uur tijd de noden en behoeften van de medewerkers in kaart gebracht en mogelijke oplossingen aangereikt. Deze methodiek werd uitgetest in acht bedrijven van het Lerend Netwerk. Tachtig medewerkers (leadoperators, laboranten, bedienden, leerkrachten, chauffeurs, arbeiders, onderhoudspersoneel, …) namen deel. Op deze manier verkregen we ook meer inzicht in de specifieke bedrijfscontext van de deelnemende bedrijven.

De resultaten van de 'GPS Werken met de Glimlach' zorgden ervoor dat enkele bedrijven aan de slag gingen met een bedrijfsinterne werkgroep. Deze bedrijven kregen begeleiding van de projectcoördinator.

De intensieve samenwerking liet een snelle behandeling van heel specifieke vragen toe. We organiseerden ook vaak één-op-éénontmoetingen met good-practicebedrijven en -organisaties.

Product(en):

GPS Werken met de Glimlach is een interactieve brainstormmethodiek. In drie uur tijd worden de noden en behoeften van de medewerkers in kaart gebracht én mogelijke oplossingen aangeboden. Deze tool werd zo ontwikkeld dat elk bedrijf hem zelfstandig kan hanteren. 

De GPS bevat:


Special ‘HR Square’ (vakblad): ‘Wellness@Work: Gelukkige medewerkers, gelukkige ondernemers’

De bedrijfsinterne resultaten van Wellness@Work worden weergegeven in twaalf cases van de deelnemende bedrijven. De special toont dat elk bedrijf vanuit zijn eigen context creatief op zoek ging naar oplossingen. De boodschap ‘De oplossing van je probleem ligt vaak onder je neus!’ komt vaak naar voor uit de inspirerende voorbeelden.

! Bij de gevalideerde producten vindt u de door het ESF-Agentschap herwerkte versie van dit project - Ga naar Glimlach.

Omschrijving uitvoerders:

Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen is een werkgeversorganisatie die reeds 175 jaar de belangen behartigt van en ondersteuning biedt aan kmo’s en grote ondernemingen in Oost-Vlaanderen.

Link naar een website met informatie over het product/project:

Voka Oost-Vlaanderen - Wellness@Work