DieDoetDat-Kalender

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Gaan werken, je huishouden runnen én voor de kinderen zorgen: die combinatie vergt heel wat organisatie. Daarom ontwikkelde VIVA-SVV de DieDoetDat-kalender, die het huishoudelijk werk verdeelt en overzichtelijk houdt!

Dit project kan je op twee niveaus bekijken.

Specifiek wil de DieDoetDat-kalender de combinatie arbeid-gezin vergemakkelijken, door een handig instrument aan te reiken, dat de organisatie aanzienlijk zal vergemakkelijken.

Concreet kan je met de DieDoetDat-kalender 3 doelstellingen bereiken:

  • je huisgenoten betrekken bij het huishoudelijke werk;
  • de huishoudtaken zichtbaar maken en er waardering voor creëren;
  • de organisatie vergemakkelijken, door een duidelijke en visuele taakverdeling.

Algemeen gezien werkt het project in op een belangrijke randvoorwaarde om de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te verhogen. Vrouwen besteden namelijk nog steeds meer tijd aan het huishouden dan mannen. Bovendien gaan zij vaker deeltijds werken, wanneer de combinatie betaalde arbeid-gezin moeilijk wordt. VIVA-SVV ziet de DieDoetDat-kalender als een doeltreffend hulpmiddel om een evenwichtigere taakverdeling te bekomen.

Werkwijze:

Met je computer alles organiseren of liever een kalender hanteren? Aan jou de keuze! De DieDoetDat-kalender bestaat zowel digitaal als in papier.

Op de papieren weekkalender kan je met herbruikbare klevertjes huishoudelijke taken toewijzen aan de verschillende gezinsleden. Er zijn voorbedrukte klevers met icoontjes, alsook lege klevers, die je naar eigen behoefte kan invullen.

De digitale versie werkt via hetzelfde stramien, maar heeft nog 2 extra troeven: je kan tot vier weken vooruit plannen en zoveel taken als je wil toevoegen.

Product(en):

  • De DieDoetDat-kalender

Het bovenstaande product kan geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging is een vrouwenorganisatie met een sterk uitgebouwd netwerk. Via lokale vrijwilligers en professionele medewerkers biedt VIVA-SVV niet alleen activiteiten en vorming aan, maar treedt ze ook op als belangenverdediger van vrouwen en hun gezin.

Link naar een website met informatie over het product/project:

De website van dit project kan niet meer geraadpleegd worden.