Vliegende ondernemer 2

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Een Vliegende ondernemer is een zelfstandige ondernemer zonder eigen zaak, die bereid is om in te vallen bij collega-ondernemers. Het project Vliegende ondernemer 2 is een vervolg op Vliegende ondernemer 1.

Studies wijzen uit dat de grootste drempel om de stap naar ondernemerschap te zetten het sociaal statuut van de zelfstandige ondernemer is. Terwijl er voor bedienden steeds meer mogelijkheden worden ontwikkeld om, onder andere via tijdskrediet en sociaal verlof, tot een harmonieus samengaan van werk en privé te komen, blijft de zelfstandige ondernemer in de kou staan.

Bovendien wil Vliegende ondernemer 2 via arbeidsparticipatie op zelfstandige basis de oudere populatie langer aan het werk houden. Het systeem van brugpensioenen zal op termijn onhoudbaar worden, maar nog steeds worden er weinig initiatieven genomen om mensen langer aan het werk te houden.

Een derde doelstelling van het project is het creëren van een sociaal-economisch vangnet voor zelfstandigen. Wanneer zij bijvoorbeeld ziek worden of een opleiding willen volgen, zijn ze niet verplicht hun zaak te sluiten. Door een beroep te doen op een Vliegende ondernemer kan de continuïteit van hun zaak op flexibele wijze gewaarborgd worden.

Werkwijze:

Op de website www.vliegendeondernemer.be (niet meer raadpleegbaar) stond alle informatie omtrent het Vliegende ondernemerschap verzameld.
                Wie kan Vliegende ondernemer worden?
                Wanneer kan je er een beroep op doen?
                Aan welke voorwaarden moet een Vliegende ondernemer voldoen?
                ...

Naast algemene informatie, vond je er ook een databank terug, waarin profielen van Vliegende ondernemers en opdrachten van zelfstandige ondernemers warenopgenomen. Via die weg konden beide partijen met elkaar in contact komen.

Vliegende ondernemers konden hun werkervaring, opleiding en beschikbaarheid ingeven. Op basis daarvan koos de zelfstandige, die nood had aan vervanging, de Vliegende ondernemer die volgens hem/haar de beste vervanger zou zijn. Zelfstandigen konden op hun beurt ingeven welke opdracht(en) ze aanboden. Zo kon de Vliegende ondernemer proactief op zoek gaan in de databank.

Eens de zelfstandige en de Vliegende Ondernemer met elkaar contact opnamen, kwam Markant in principe niet meer tussenbeide. Markant bleef wel steeds ter beschikking voor begeleiding of adviesverlening.

Product(en):

  • Website www.vliegendeondernemer.be
  • Een folder
  • Een handleiding: Vliegende ondernemer, 10 lessen en aanbevelingen

De handleiding kan geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

Markant is een Vlaamse ledenvereniging van ondernemende vrouwen en is erkend als sociaal-culturele vereniging. Het netwerk van markant staat open voor alle vrouwen, beroepsactief of niet. Door de jaren heen heeft markant kennis en expertise opgebouwd rond vrouwelijk ondernemerschap. Zelfstandig ondernemende vrouwen vormen een prioritaire doelgroep.

UNIZO, de unie van zelfstandige ondernemers.

SVMB, het sociaal secretariaat voor zelfstandigen.

Link naar een website met informatie over het product/project:

De website van het project kan niet meer geraadpleegd worden.