Klaar voor klare taal

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Onderzoek toont aan dat laaggeletterde vrouwen steeds minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Door de geschreven communicatie naar deze doelgroep te verbeteren, hopen we dat ze sneller aan een job geraken.

Dit project spoort organisaties die met laaggeschoolde vrouwen werken aan om genderneutrale, klare taal te gebruiken en traditionele rolpatronen in taalgebruik te doorbreken. Bovendien wil dit project geschreven informatie toegankelijker maken.

Ook communicatieverantwoordelijken van middelbare scholen worden betrokken. Dit project wil werk maken van een genderneutraal en eenvoudig omschreven studieaanbod, vermits iemands studiekeuze in grote mate zijn latere arbeidsmarktpositie bepaalt.

De workshop ‘Duidelijk schrijven voor iedereen’ leert, zoals die zelf aangeeft, personen uit scholen en bedrijven hun teksten in genderneutrale en klare taal te formuleren.

Werkwijze:

De conclusies van het vooronderzoek naar de genderdimensie in klare taal werden gebundeld in een werkboek, dat nu ingezet wordt tijdens de workshop ‘Duidelijk schrijven voor iedereen’. Naar aanleiding van deze workshop werd een ‘train-the-trainer’ uitgewerkt, waar opleiders mee aan de slag kunnen.

Naast het vooronderzoek vond er ook een kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek plaats. De bevindingen van het onderzoek naar het gebruik van genderbewuste en klare taal in scholen, in de bedrijfswereld en bij andere organisaties werden in een rapport gebundeld.

Om met dit project zoveel mogelijk mensen te bereiken werd deze website ontwikkeld. Momenteel wordt er druk gewerkt aan een ICT-applicatie voor het screenen van teksten op genderneutrale klare taal.

Product(en):

  • Vooronderzoek naar de genderdimensie in Klare Taal
  • Een klare kijk op taal. Onderzoeksrapport:  Genderneutraal en klaar taalgebruik in de professionele wereld.
  • Duidelijk schrijven voor iedereen. Werkboek
  • Genderneutrale klare taal: welke expertise hebben onze buitenlandse contacten?
  • Klaar voor klare taal. Businessplan Wablieft Tekstadvies
  • Klare taal. Tekst analyser: Web application developed to assist in writing simple, clear and gender neutral text
  • Train-the-trainer

Deze producten kunnen geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

Katholieke Hogeschool Kempen (projectcoördinatie)

Zorra (partner)
VOCB (partner)

Link naar een website met informatie over het product/project:

Het project is niet meer te raadplegen op de website.