Genderdiversiteit

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Genderdiversiteit is een toolkit voor een evenwichtig diversiteitsbeleid. Deze toolkit is een praktisch instrument. Hij kan u helpen een evenwichtige personeelssamenstelling te bereiken op alle niveaus van uw organisatie.

Deze toolkit bevat heel wat hints, ‘do’s’ en ‘don’ts’, en kan worden gebruikt als een inspiratiegids voor iedereen die te maken heeft met personeelsbeleid. Aangezien een goed personeelsbeleid de gedeelde verantwoordelijkheid is van humanresourcesmanagers en lijnmanagers, trekken we niet altijd een strakke grens tussen beide doelgroepen: veel van de hints en tools zijn bruikbaar voor allebei.

Werkwijze:

In deze brochure staan een aantal humanresourcesprocessen beschreven en worden tips gegeven hoe deze op een genderneutrale manier aangepakt kunnen worden. Verder wordt ook dieper ingegaan op hoe u in uw eigen organisatie een diversiteitsbeleid op poten kunt zetten.

Product(en):

  • Een brochure bestaande uit zes hoofdstukken, waarin diverse humanresourcesprocessen aan bod komen.
  • E-learning cursus ‘Diversity'
  • Mix! Toolkit voor gender balance

Omschrijving uitvoerders:

Janssen Pharmaceutica en meer bepaald de deelnemers aan de WLI, Woman’s Leadership Initiative – werking.