ReMeDi

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

ReMeDi heeft de ambitie om op de Vlaamse arbeidsmarkt meer vrouwen aan het werk te krijgen. Ook wil ReMeDi ervoor zorgen dat meer vrouwen een leidinggevende functie bekleden. Daarnaast wil dit project bedrijfsleiders, ondernemers en HR-managers sensibiliseren en hen helpen via persoonsgericht management bij te dragen aan de slaagkansen van vrouwen.

Werkwijze:

De aanwezigheid van vrouwen in leidinggevende posities wil ReMeDi vergroten door:

  • de bedrijfswereld en het publiek te informeren en gevoelig te maken voor de gelijkekansenproblematiek;
  • vrouwen te helpen om hun eigen loopbaankansen te maximaliseren en hun persoonlijke ‘doelstellingenmix’ te realiseren;
  • bedrijfsleiders en HR-managers te leren hoe ze daartoe kunnen bijdragen.

Product(en):

Het laatste product kan geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

EHSAL, in samenwerking met VKW, VBO en VEV.

Link naar een website met informatie over het product/project:

EHSAL – ReMeDi