ONKI-zorgcoöperatief

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

ONKI-zorgcoöperatief werkt rond het tekort aan kinderopvang in het algemeen en de belemmerende impact hiervan op de tewerkstellings- en vormingskansen van kansarme gezinnen.

ONKI speelt in op het feit dat de groep werkzoekende, laaggeschoolde en allochtone vrouwen weinig gebruik maakt van kinderopvang. Dit vormt een belemmering voor hun integratie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Tijdens dit project wordt een samenwerkingsmodel ontwikkeld waardoor, dankzij een integrale benadering van de problematiek, de toegankelijkheid tot de kinderopvang en de tewerkstelling in deze sector (maar ook in andere sectoren) voor de beoogde doelgroep verbetert.

Werkwijze:

Het samenwerkingsmodel, dat ONKI wil ontwikkelen en implementeren op lokaal niveau, is gebaseerd op een netwerk. In dat netwerk trachten de betrokken partners, op een gecoördineerde wijze en via afstemming en wederzijdse ondersteuning, volgende aspecten te realiseren:

 1. Een kinderopvangvoorziening met portaalfunctie:
  Een flexibele, occasionele, laagdrempelige en interculturele kinderopvang voor werkzoekende laaggeschoolde vrouwen. Zij kunnen er beroep op doen tijdens vormingen, opleidingen, sollicitiatieactiviteiten en de eerste tewerkstellingsperiode. Deze ONKI-kinderopvangvoorziening is tevens een brug naar de reguliere dienstverlening

 2. Vormingsinitiatieven hieraan gekoppeld:
  wegwijs in de bestaande dienstverlening, opvoedingsondersteuning,...

 3. Oriëntering en opleiding:
  onder andere oriëntatie in de social profitsector, logistiek assistent, cursus onthaalouders.

 4. Doorstroming naar tewerkstelling van de beoogde doelgroep.

Dit lokale pilootexperiment leverde de nodige ervaring en inzichten op. Die praktijkervaring werd gekoppeld aan deze van een regionale werkgroep en een stuurgroep op federaal niveau. De input van deskundigen op het terrein, de overdraagbaarheid van het initiatief naar andere regio’s en de beleidsbeïnvloeding staan hier centraal.

Product(en):

 • ONKI: flexibele, occasionele, laagdrempelige en interculturele  kinderopvang, uitgebouwd als buurt-en nabijheidsdienst, ingebed in het reguliere aanbod van de Landelijke Kinderopvang en het Lokaal Overleg Kinderopvang Heusden-Zolder.
 • Vormingsmodules, concept ONKI-dagen & ONKI-inleefboek.
 • Pakket 'combinatie arbeid-gezin', aansluitend bij oriëntering en opleiding.

Alle producten kunnen geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

Vormingscentrum Agora (projectcoördinator), in samenwerking met partners van het Lokaal Overleg Kinderopvang Heusden-Zolder.

Link naar een website met informatie over het product/project:

Vormingscentrum Agora - ONKI