Vliegende ondernemer 1

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Een Vliegende ondernemer is een zelfstandige ondernemer zonder eigen zaak, die bereid is om in te vallen bij collega-ondernemers.

Dit project vertrekt vanuit drie vaststellingen:

 1. ‘Eenvrouwsbedrijfjes’ zijn kwetsbaar.

  Vrouwelijke bedrijfsleiders nemen niet vlug personeel in dienst en staan er bijgevolg alleen voor. Dat kan, in geval van ziekte bijvoorbeeld, voor problemen zorgen. Bovendien hebben ze nauwelijks tijd om opleidingen te volgen, wat de groei van hun bedrijf mogelijk hypothekeert.
 2. Als ‘herintreedster’ weer aan de slag gaan, is moeilijk.

  Veel vrouwen hebben belangstelling om een eigen zaak te starten, maar durven de stap toch niet te zetten. Dikwijls gaat het over vrouwen met ervaring, die wegens gezinsomstandigheden een tijd op non-actief gestaan hebben en moeite hebben om weer aan de slag te gaan.
 3. Vrouwen hebben een ICT-achterstand.

  Weinig vrouwen hebben interesse in ICT en riskeren daardoor op dat gebied achterop te geraken.

Werkwijze:

Het project Vliegende ondernemer 1 heeft een nieuw idee uitgewerkt dat de drie geschetste problematieken tegemoet komt.

Vliegende ondernemers kunnen, in geval van nood, ingehuurd worden. Op die manier draagt dit project extra zorg voor kleine ondernemingen en vergroot het hun levenskansen.

Door herintreedsters een ondernemerscursus te laten volgen, stimuleren we hen om opnieuw de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Daarnaast biedt dit project aan vrouwen een ICT-cursus aan. Zo zorgen we voor een groeistimulans bij bestaande ondernemingen en een extra tewerkstellingskans voor herintreedsters. Na de ondernemersopleiding en ICT-cursussen kunnen de cursisten stage lopen.

Product(en):

 • Cursus die garant staat voor een vrouwvriendelijke en innovatieve aanpak
                 - ICT-cursus (i.s.m. gespecialiseerde opleidingsverstrekkers)

Omschrijving uitvoerders:

Markant is een Vlaamse ledenvereniging van ondernemende vrouwen en is erkend als sociaal-culturele vereniging. Het netwerk van markant staat open voor alle vrouwen, beroepsactief of niet. Door de jaren heen heeft markant kennis en expertise opgebouwd rond vrouwelijk ondernemerschap. Zelfstandig ondernemende vrouwen vormen een prioritaire doelgroep.

UNIZO, de unie van zelfstandige ondernemers.

SVMB, het sociaal secretariaat voor zelfstandigen.

Link naar een website met informatie over het product/project:

Markant – Vliegende ondernemer 1