MVnv – genderbewust personeelsbeleid

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

MVnv wil bij bedrijven en overheidsorganisaties een genderbewust personeelsbeleid stimuleren.

Dit project zal die doelstelling voornamelijk nastreven door goede praktijkvoorbeelden inzake genderbewust personeelsbeleid aan te reiken.

Werkwijze:

Voor HR-managers en bedrijfsleiders werd een trainingspakket over genderbewust personeelsbeleid ontwikkeld.

De rode draad van dat pakket is een dvd, die negen goede praktijkvoorbeelden op vlak van genderbewust personeelsbeleid toont. De filmpjes duren elk zo'n drie minuten en belichten telkens de voordelen voor zowel werkgever als werknemer. Onderaan deze rubriek vindt u een opsomming van de deelnemende bedrijven en het gefilmde praktijkvoorbeeld. 

Voordelen die werkgevers aanhalen, zijn onder andere:
- laag personeelsverloop
- laag ziekteverzuim
- tevreden en gemotiveerde werknemers
- makkelijkere invulling van knelpuntfuncties
- efficiënte benutting van aanwezige talenten.

Werknemers halen onder andere deze voordelen aan:
- makkelijke combinatie arbeid-gezin
- doorgroeimogelijkheden
- diversiteit onder collega’s
- gelijke behandeling (roldoorbreking, promotie,...).

Bij elk praktijkvoorbeeld hoort een fiche, waarop de aanleiding, het kostenplaatje, bijpassend cijfermateriaal, de voordelen voor werkgever en werknemer en aanverwante thema’s terug te vinden zijn. De filmpjes zijn heel concreet en zetten aan tot reflectie over de eigen organisatie en de eigen knelpunten en behoeften van de werkgever en zijn werknemers.

Overzicht van de deelnemende bedrijven en het gefilmde praktijkvoorbeeld:

 • Flexpoint - flexibele uurroosters
 • Yazaki - flextime (glijtijden)
 • Zweko - deeltijds werk (75% van het personeel kan tijdskrediet opnemen), ook toegestaan voor leidinggevenden
 • Randstad - interne interimpool
 • Borealis - vrouwen in typische mannenberoepen
 • Heylen - interne kinderopvang
 • SKF - gemengde teams (en vrouwelijke heftruckchauffeurs)
 • SKF - vrouwen in topfuncties
 • Ziekenhuis Oost-Limburg - personeelsbegeleider (en herinschakelingsbudget)

Product(en):

 • Dvd met 9 goede praktijkvoorbeelden inzake genderbewust personeelsbeleid
 • Fiches met achtergrondinformatie over deze praktijkvoorbeelden (kenmerken, randvoorwaarden, knelpunten,...)

Omschrijving uitvoerders:

De Dienst Gelijke Kansen van de Provincie Limburg nam het voortouw bij MVnv. Het idee kwam uit de Limburgse Vrouwenraad.

Het project werd aangestuurd door verschillende partnerorganisaties (werkgevers- en werknemersorganisaties, ERSV Limburg, uitzendsector, …).

De goede praktijkvoorbeelden werden aangeleverd door Limburgse bedrijven en organisaties.

Link naar een website met informatie over het product/project:

De website van dit project kan niet meer geraadpleegd worden.