Home Managers

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

We hebben het druk-druk-druk: een veeleisende baan, kinderen die onze aandacht opeisen en een huishouden. Een goede balans vinden tussen werk en gezin blijkt voor velen een moeilijke opdracht. Het project Home Managers speelt in op deze maatschappelijke trend.

Met Home Managers wil Markant nieuwe, betere en betaalbare diensten voor huishoudelijke ondersteuning creëren, die tegemoetkomen aan de noden van werkende vrouwen, hun families en de ouder wordende bevolking. Een gat in de markt, want de vraag naar huishoudhulp is veel groter dan het aanbod!

Markant stimuleert vrouwen om een huishoudhulpbedrijf op te richten en ontwikkelde in samenwerking met opleidingspartners een modulair opleidingstraject op maat voor het starten van zo’n zaak. Daarnaast ontwikkelde projectpartner Vokans een innovatief opleidingstraject voor de ‘home managers’, de toekomstige werknemers van de huishoudhulpbedrijven.

Werkwijze:

Na een uitgebreid onderzoek naar de behoefte aan huishoudhulp bij Vlaamse gezinnen, ontwikkelde Markant in samenwerking met opleidingspartners een opleidingstraject op maat.

Tijdens dat traject worden vrouwen, die zelfstandig ondernemer willen worden, klaargestoomd voor het runnen van een huishoudhulpbedrijf. In kortlopende modules, die telkens een ander aspect van het ondernemerschap belichten, leren de cursisten een bedrijf managen op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Ook leren ze hoe ze hun toekomstige werknemers kunnen coachen en begeleiden.

Na afloop van de opleiding blijft Markant de cursisten begeleiden bij het opstarten en runnen van hun bedrijf. Bovendien blijven de vrouwen via een netwerk in contact met hun collega-ondernemers.

Vokans, partner van dit project, ontwikkelde een innovatief opleidingstraject voor kortgeschoolde werkzoekenden die aan de slag willen als home manager. De toekomstige home managers leren onder andere poetsen, wassen, strijken en koken. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij werkattitudes en competentietraining. Na hun opleiding kunnen de home managers aan de slag in de kersverse huishoudhulpbedrijven.

Product(en):

  • Home Managers. Opleiding voor zelfstandig ondernemende vrouwen.
  • Rapport 'Ways of Improving European Home Care Services'
  • Getuigenis op DVD

Alle producten kunnen geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

Markant is een Vlaamse ledenvereniging van ondernemende vrouwen en is erkend als sociaal-culturele vereniging. Het netwerk van Markant staat open voor alle vrouwen, beroepsactief of niet. Door de jaren heen heeft Markant kennis en expertise opgebouwd rond vrouwelijk ondernemerschap. Zelfstandig ondernemende vrouwen vormen een prioritaire doelgroep.

vzw Vokans, voluit ‘vormings- en opleidingskansen’, engageerde zich voor het ontwikkelen en inrichten van het innovatieve opleidingstraject Home Managers. De vzw is erkend als opleidings- en tewerkstellingsorganisatie en heeft tot doel de tewerkstellingskansen van kortgeschoolde werkzoekenden en werknemers te bestendigen en te vergroten.

Link naar een website met informatie over het product/project:

vzw Markant – Home managers