Ariadne

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Ariadne wil sensibiliseren en de wereld ervan bewust maken dat een traditioneel mannenberoep in de textielsector evengoed door een vrouw uitgevoerd kan worden.

Naast sensibilisering heeft Ariadne de ambitie om zoveel mogelijk laaggeschoolde, werkloze vrouwen via een gepaste benadering en begeleiding tewerk te stellen in knelpuntberoepen in de textielsector, die nu bijna uitsluitend door mannen ingevuld worden.

Werkwijze:

Een sensibiliseringscampagne informeert bedrijven, werkzoekende vrouwen en hun partner, sociale partners, VDAB-trajectbegeleiders en eigen opleiders over de problematiek en over het project Ariadne.

Concrete trajecten bereiden werkzoekende vrouwen voor op het uitvoeren van een knelpuntberoep. Geïnteresseerde vrouwen komen op gesprek en worden later ook gescreend, met het oog op opleiding of tewerkstelling binnen de sector.

Elke opleiding omvat ook een bijpassende bedrijfsstage. Deze stage vormt vaak de aanloop naar een vaste tewerkstelling.

Product(en):

  • Opleiding ‘Hulpweven’, ‘Verven’ en ‘Weven’.
    Deze opleidingen omvatten een theoretisch en praktisch gedeelte, gevolgd door een begeleide stage. In een module basisrekenen werd voorzien. Waar nodig kon attitude-, sollicitatie- en computertraining geïntegreerd worden.

  • De expertise rond de man-vrouwproblematiek binnen de textielsector blijft ter beschikking van de textielbedrijven bij Cobot vzw.

Omschrijving uitvoerders:

Cobot vzw zet zich als sectoraal opleidingscentrum van de textielsector al meer dan twintig jaar in voor het verhogen van competenties van werkzoekenden en arbeiders in de textielsector.

Link naar een website met informatie over het product/project:

De website van het project kan niet meer geraadpleegd worden.