iGGi (informatie Gelijke Kansen)

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Informatie zoeken op het internet is niet zo moeilijk. De juiste informatie vinden, dat is nog iets anders...

iGGi zorgt ervoor dat vrouwen, die daartoe niet eerder de kans hadden, zich kunnen bekwamen in computer- en internetgebruik. Wanneer je basiskennis van computers hebt, heb je in onze moderne maatschappij een stapje voor, zowel bij het zoeken naar werk, tijdens het solliciteren als in het dagelijks leven.

De deelnemers leren tijdens de tiendaagse opleiding teksten te verwerken, te e-mailen en zichzelf voor te stellen op het internet. Deze vaardigheden kunnen het verschil maken bij hun zoektocht naar werk. Ook leren ze de betekenis van allerlei moeilijke, Engelstalige begrippen. Termen als ‘chatten, forum, polls en FAQ’s’ zullen hen niet langer vreemd in de oren klinken. Voorts doen ze heel wat praktische ervaring op, zodat ze niet alleen weten wat een onlineformulier is, maar het ook kunnen invullen.

Voor dit project werd een portaalsite gebouwd. De verschillende partners kunnen daar informatie op posten die van belang kan zijn voor de doelgroep.

Werkwijze:

Voor de rekrutering van deelneemsters gebruikt iGGi de verschillende communicatiekanalen van de projectpartners. Via advertenties in Visie (ACW regio Kempen) en het ledenblad van de KAV, een vermelding in de stadskranten van Geel en Turnhout en posters in bibliotheken, Werkwinkels, VDAB-kantoren en PWA-centra, wordt het aanbod bekendgemaakt.

De geïnteresseerden krijgen een folder, waarin klaar en duidelijk vermeld staat wat de deelneemster na het volgen van de cursus zal kennen en hoe ze die opgedane kennis in het echte leven kan gebruiken. Voor de cursus van start gaat, wordt een intakegesprek gevoerd. Tijdens dat gesprek wordt nagegaan hoe groot de computerkennis van de deelneemsters is, zodat er homogene groepen gevormd kunnen worden.

Dan beginnen de deelneemsters aan een tiendaagse computer- en internetcursus, verspreid over vijf weken. Voor deze cursus werd een gebruiksvriendelijke website met een doorzichtige navigatiestructuur gebouwd. Omdat bijna alle deelneemsters vertrouwd zijn met de televisie, is de iGGi-website wat tv-achtig: hij bestaat uit ‘kanalen’ (een informatiekanaal, een mobiliteitskanaal, een kanaal over werk zoeken, ...). Bovendien wordt alle informatie aangeboden in heldere, begrijpelijke taal en kan de website ook door blinden en slechtzienden gebruikt worden.

Op één van de kanalen kunnen deelneemsters met elkaar en de leerkracht informatie uitwisselen. Ook kunnen ze daar een fotoboek aanmaken, een poll invullen en zich abonneren op de iGGi-nieuwsbrief. Daarnaast kunnen de deelneemsters op de site persoonlijke pagina’s aanmaken. Deze bestaan uit een korte presentatie, een sollicitatiebrief en een curriculum vitae.

Naast de website, zijn er drie doe-boeken. Bij de ontwikkeling ervan werd er rekening mee gehouden dat de deelneemsters weinig of niets van computers en het internet af weten.

De projectervaringen werden uitgewisseld tussen verschillende werkgroepen. Docenten wisselden kennis uit, kregen een aangepaste training en een bijbehorende werkbundel met eindtermen, didactische checklist, lesinhouden en didactische oefeningen.

Het uiteindelijke doel van iGGi is deelneemsters laten kennismaken met de computer en het internet, en ze te leren hoe ze die kennis kunnen inzetten bij het zoeken naar werk. Meer dan honderd vrouwen volgden reeds deze cursus en behaalden het iGGi-certificaat.

Product(en):

  • Doe-boek, volume 1, 2 & 3
  • Witboek
  • Handleiding en checklist in klare taal
  • Eindtermen, lesvoorbereidingen, methodiek, didactische checklist en lesinhouden 

Al deze producten kunnen geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF-Agentschap.

Omschrijving uitvoerders:

Katholieke Hogeschool Kempen (projectcoördinator)

ACW Regio Kempen (partner)
Basiseducatie Zuiderkempen (partner)
De Braillekrant (partner)
KAV (partner)
Porta Capena (partner)
Stad Turnhout (partner)
Stad Geel (partner)
Strategisch Plan Kempen (partner)
Wablieft (partner)
Welzijnszorg (partner)

Link naar een website met informatie over het product/project:

KHK – iGGi