EFE: Empowering Female Entrepreneurs

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen:

Het project Empowering Female Entrepreneurs (EFE) omvat drie doelstellingen:

 • vrouwelijk ondernemerschap promoten en zodoende het aantal vrouwelijke ondernemers doen stijgen;
 • vrouwelijke zelfstandigen ondersteunen bij het optimaliseren van hun zelfstandige activiteit en bevorderen van de overlevings-, groei- en winstkansen van hun bedrijf;
 • meer sociale erkenning creëren voor vrouwelijke ondernemers door aan te tonen dat het ondernemerschap geen exclusief mannelijk domein is en door gender-gerelateerde aandachtspunten in de ondernemerswereld te introduceren.

Werkwijze:

Het project werd opgedeeld in vijf pijlers. Binnen elke pijler werd gewerkt aan een specifiek knelpunt, waarmee vrouwelijke ondernemers worden geconfronteerd, en werden acties ondernomen om deze problematiek te verhelpen.

 Een positieve beeldvorming ontwikkelen van vrouwelijke ondernemers door:

 • Een onderzoek naar de beeldvorming van vrouwelijke zelfstandigen in de media en de ontwikkeling van de ideale beeldvorming die vrouwelijke ondernemers kan aantrekken.
 • De media te overtuigen deze ‘ondernemende vrouw-vriendelijke’ beeldvorming aan te wenden.
 • De sociale wetgeving voor zelfstandigen optimaliseren door:
 • Een onderzoek naar de problemen bij ziekte, zwangerschap/bevalling en het gebrek aan kinderopvang en hulp in het huishouden.
 • Concrete voorstellen en oplossingen te lanceren om deze problemen te remediëren.
 • Vrouwen leren netwerken door ze te overtuigen netwerken naar waarde te schatten door hun de gelegenheid te bieden zich bij netwerken van vrouwen aan te sluiten, waar ze begrip en steun zullen vinden en zich zullen kunnen sterken voor hun introductie in gemengde netwerken.
 • Vrouwen stimuleren om bijscholing te genieten en de modules van opleidingsprogramma’s aanpassen opdat ze aan de noden en verwachtingen van vrouwen voldoen door adequate opleidingsprogramma’s in te richten die praktijkervaring centraal stellen en waarbij we zullen focussen op speciale behoeften, zoals mentoring en coaching.
 • Vrouwen vertrouwd maken met de bestaande, steunverlenende structuren/instanties en hen motiveren om de geboden kansen via de bestaande dienstverlening te grijpen, met het oog op de verdere ontwikkeling van hun onderneming.

Omschrijving uitvoerders:

Markant vzw

Link naar een website met informatie over het product/project:

Markant vzw - EFE